Skip to content

Vergoeding van uw verzekering

Basisvergoeding 2023: € 454,50

De basisvergoeding voor 2023: is € 454,50. Ieder jaar heeft u recht op een nieuw haarwerk en mag u van deze vergoeding gebruik maken. Als u aanvullend verzekerd bent, is de vergoeding vaak hoger. En in sommige gevallen hoeft u niets bij te betalen. U dient wel rekening te houden met uw eigen risico.

Ieder jaar heeft u recht op een nieuw haarwerk. Er moet een jaar of meer tussen zitten. Doktersverklaringen blijven 2 jaar geldig.

Wij kunnen u helpen

Wij zijn een gecontracteerde leverancier en kennen de weg naar de zorgverzekeraars. Wij werken met een elektronisch programma waarbij we direct kunnen zien hoe u verzekerd bent en wat u vergoed krijgt. Wij kunnen de afhandeling voor u doen en de aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar. Dan heeft u niet de administratieve rompslomp en hoeft u ook niet op het verzekeringsgeld te wachten.

Het enige dat we nodig hebben is een verwijsbrief van de arts of specialist met daarop de verklaring. Vaak komt er nog wel een eigen bijdrage bij, die u dan aan ons betaalt. (Wanneer het moeilijk is om uw eigen aandeel op te brengen, kunt u contact opnemen met de sociale dienst. Die kan soms, afhankelijk van uw inkomen, nog een extra vergoeding geven.)

Reserve- of wisselpruik

Sommige verzekeraars vergoeden ook het bedrag voor een eventuele reserve- of wisselpruik. De reserve- of wisselpruik is een veilig idee (stel dat er wat gebeurt met uw haarwerk). Bovendien is het praktisch, wanneer uw haarwerk hier is voor onderhoud en/of reparaties. Voor een reservemodel heeft u ook een verwijsbrief nodig van de arts. Vraag naar de verschillende voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding mutsjes

Sinds kort zijn er een aantal zorgverzekeraars die ook een vergoeding voor mutsjes hanteren. Dit is vaak een bedrag van € 75,– en moet de klant zelf indienen. Soms geldt dit buiten een pruik om (dus wanneer je niet voor een pruik kiest). Soms is het beiden. Informeer naar de mogelijkheden. Wij hebben een compleet overzicht van alle vergoedingen door zorgverzekeraars.