Erkenningsregeling

Wij worden jaarlijks getoetst door het SEMH (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen). Wij zijn nu wederom gecertificeerd tot 12 maart 2017.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Als er een klacht is willen we dit graag weten omdat we graag een tevreden klant willen maar ook zodat we onszelf kunnen verbeteren.

Wij hanteren binnen Ugeka een klachtenprocedure. Zodra u een klacht meldt wordt dit op een klachtenregistratie-formulier genoteerd. Dan wordt gelijkertijd met u besproken wat we eraan gaan doen en binnen welke termijn. Deze termijn moet dan ook door ons worden nagekomen en het probleem dient te worden opgelost.

U kunt zich ook eventueel richten tot de Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg. www.lkgz.nl ofinfo@lkgz.nl.